CLÀUSULA LEGAL

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament sota la titularitat de TALLER LA MITJANA, SL amb CIF b25366501 i domicili social situat a C/ Baró de Maials, 10, Lleida 25005, Lleida (Espanya), amb la finalitat d'atendre les vostres consultes i de remetre-us les comunicacions comercials que us puguin interessar. En compliment de la normativa vigent, TALLER LA MITJANA, SL informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment.

TALLER LA MITJANA, SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que TALLER LA MITJANA, SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, i també del consentiment prestat per al tractament d'aquestes dades, fent arribar petició a l'adreça postal indicada més amunt o per correu electrònic a través del formulari de contacte.

Així mateix i d'acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, sol·licitem també el vostre consentiment exprés per enviar-vos publicitat dels nostres productes o promocions que considerem que us poden interessar, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Us informem que podeu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, fent arribar un correu electrònic a través del formulari de contacte.

Us podeu adreçar a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

  • C/ Baró de Maials, 10, 25005 Lleida (Lleida, Espanya)
    T: 626817502 T: 626817502

  • HORARI
  • Diluns a Divendres
    8.30h- 13.00h
    15.00h-19.00h